Vi har nå åpnet for egentrening i forkant av timeavtale med fysioterapeut :)

Vi har valgt å følge strenge regler for smittevern og vil takke alle våre kunder for hjelpen med å redusere smitterisiko i våre lokaler. Vi ber fremdeles om håndvask før og etter besøk samt å begrense tid på venteværelset hos oss, men har nå åpnet for bruk av sko og klesstativ. Vi har også åpent for at pasienter etter avtale kan starte egentrening i forkant av timeavtale med terapeut. Dette forutsetter rengjøring av kontaktflater ved trening; – vaskeutstyr får du låne av oss!

Igjen – takk for tålmodighet og godt samarbeid med hensyn til smittevern!