Sverre Paus Vadem starter ved Høvik Fysioterapi 1.april

Vi ønsker Sverre Paus Vadem velkommen til Høvik Fysioterapi fra 1.april. Vi gleder oss til å ta i mot vår nye kollega og få glede av hans allsidige og etterspurte kompetanse. Sverre ble ferdigutdannet fysioterapeut i 2011, har mastergrad i Manuellterapi og har dessuten en toårig videreutdanning innen kognitiv terapi. Han har kompetanse innen akutte og langvarige smerter fra nerve-, muskel- og skjelettapparatet.