Oppgradering av heisen :-)

Arbeidet med å oppgradere heisen ble sluttført i sommer og den er nå klar til bruk igjen.