Høvik Fysioterapi kan holde delvis åpent

Vi har nå mottatt informasjon fra kommunen om at det delvis kan åpnes for individuell pasientbehandling. Vi kan kontaktes for nye henvisninger ift akutte skader osv. på ordinær måte via kontaktskjema og vår telefon. Anbefalinger for å redusere smittefare vil håndheves strengt, og det må blant annet begrenses antall personer som oppholder seg på venteværelset. Pasienter i risikogrupper anbefales å holde seg hjemme i henhold til direktivene.