Helsedirektoratet vedtar å stenge fysioterapiklinikkene fra 16.mars

Sent søndag 15.mars vedtok Helsedirektoratet å stenge landets fysioterapiklinikker. Vedtaket gjelder i første omgang til 26.mars.Unntak gjelder for pasienter med behov for helt nødvendig rehabilitering og behandling etter akutt alvorlig sykdom, eller nødvendig behandling for å opprettholde viktig funksjon som ellers kan gå tapt. Nettsiden oppdateres når vi mottar endrede retningslinjer. Se mer informasjon i link

https://fysioterapeuten.no/Aktuelt/Nyheter/Helsedirektoratet-stenger-fysioterapiklinikkene